Θερμοπρόσοψη τοίχου στην Αγία Βαρβάρα

22/12/2018
Θερμοπρόσοψη τοίχου στην Αγία Βαρβάρα - Αρχή
Θερμοπρόσοψη τοίχου στην Αγία Βαρβάρα - Μέση Α'}
Θερμοπρόσοψη τοίχου στην Αγία Βαρβάρα - Μέση Β'}
Θερμοπρόσοψη τοίχου στην Αγία Βαρβάρα - Τέλος

Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου (θερμοπρόσοψης) στην Αγία Βαρβάρα.