Θερμοπρόσοψη τοίχου στο Ίλιον

8/01/2019
Θερμοπρόσοψη τοίχου στο Ίλιον - Αρχή
Θερμοπρόσοψη τοίχου στο Ίλιον - Μέση Α'}
Θερμοπρόσοψη τοίχου στο Ίλιον - Μέση Β'}
Θερμοπρόσοψη τοίχου στο Ίλιον - Τέλος

Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου (θερμοπρόσοψης) σε οικία στο Ίλιον.