Ενδεικτικά έργα της εταιρείας μας

Θερμομόνωση τοίχων - Εξωτερική (Θερμοπρόσοψη)

15/12/2018

Θερμοπρόσοψη τοίχου στο Μενίδι

Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου (θερμοπρόσοψης) σε οικία στο Μενίδι.
12/12/2018

Θερμοπρόσοψη τοίχου σε οικία

Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου (θερμοπρόσοψης) σε οικία.