Εγγυήσεις

Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στις μονώσεις κατοικιών αλλά και επαγγελματικών χώρων, εδώ και 10 έτη. Είμαστε μία επιχείρηση με μακροχρόνια ειδίκευση στο αντικείμενο των μονώσεων, κάνοντας πάντα χρήση πιστοποιημένων (εναρμονισμένων με τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες) και Α΄ ποιότητας υλικών, ενώ στοχεύουμε στην συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, με συνεχή ενημέρωση για τα νέα μονωτικά υλικά και συνεχή εκπαίδευση στις νέες μεθόδους μόνωσης.

Η επιχείρησή μας σας εγγυάται άριστο αποτέλεσμα με γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας της μόνωσης, η οποία ξεκινάει να ισχύει με την ολοκλήρωση των εργασιών μόνωσης στο ακίνητό σας και έχει δεκαετή διάρκεια (10 έτη), χωρίς καμία δική σας οικονομική επιβάρυνση πέραν των εξόδων μεταφοράς του συνεργείου μας, με την προϋπόθεση τήρησης των ειδικών όρων που περιγράφονται αναλυτικά στο υπόδειγμα εγγύησης, που θα βρείτε παρακάτω.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε υπόδειγμα της γραπτής εγγύησης που θα παραλάβετε από την εταιρεία μας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μόνωσης στο ακίνητό σας. Η γραπτή εγγύηση που προσφέρουμε σας εξασφαλίζει για την ποιότητα της εργασίας και των υλικών μας, και αποτελεί μία απτή τεκμηρίωση της φροντίδας με την οποία αντιμετώπιζουμε τους πελάτες και τα έργα μας.

Δείτε την εγγύηση που σας προσφέρουμε