Μόνωση ταράτσας

(ανεστραμμένη θερμομόνωση)

Μόνωση ταράτσας - Ανεστραμμένη θερμομόνωση ταράτσας

Η ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας, γίνεται συνήθως όταν υπάρχουν κλίσεις - ρύσεις στο αρχικό υπόστρωμα. Κάποιες φορές, προτείνεται ως λύση, όταν υπάρχει ανάγκη μόνωσης, ενώ έχει προηγηθεί κατασκευή στεγανοποίησης στην επιφάνεια της ταράτσας.

Όπως περιγράφεται και από την λέξη “ανεστραμμένη”, πρώτα τοποθετείται στο υπόστρωμα η στεγανοποίηση και στη συνέχεια, από πάνω, τα θερμομονωτικά υλικά.

Τρόπος εφαρμογής της ανεστραμμένης θερμομόνωσης στη μόνωση ταράτσας

  • Καθαρισμός και προετοιμασία όλης της επιφάνειας, ξήλωμα σαθρών κονιαμάτων.
  • Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι Primer σε όλη την επιφάνεια για την επίτευξη της μέγιστης πρόσφυσης του ασφαλτόπανου στο υπόστρωμα και την αποφυγή της αποκόλλησής του.
  • Θερμοσυγκόλληση του ασφαλτόπανου DIEN SBS βάρους 5 ή 6 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο, με άνω επικάλυψη ορυκτής λευκής ψηφίδας και αντοχή έως τους -20o C. Η θερμοσυγκόλληση του ασφαλτόπανου γίνεται με ειδικό φλόγιστρο. Τα ασφαλτόπανα συγκολλούνται παράλληλα μεταξύ τους, το ένα με το άλλο, ξεκινώντας πάντα από το χαμηλότερο σημείο προς το υψηλότερο. Η συγκόλληση των ασφαλτόπανων γίνεται με ειδικό εργαλείο (κυλινδράκι) αφήνοντας πάτημα 10 εκ. μεταξύ τους. Στα στηθαία προεκτεινόμαστε κατά 20 εκ. περίπου.
  • Για την ενίσχυση της στεγανοποίησης περιμετρικά, καθώς και στα ευαίσθητα σημεία, εφαρμόζουμε υλικά σφραγίσεως όπως ακρυλική, ασφαλτική και πολυουρεθανική μαστίχη.
  • Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών DOW, εξηλασμένης πολυστερίνης 5 εκ η καθεμία.
  • Επίστρωση του γεωυφάσματος 200gr πάνω από τις θερμομονωτικές πλάκες για την προστασία τους και το διαχωρισμό από το χαλίκι ή βότσαλο, που μπορούμε να επιλέξουμε για την τοποθέτηση της τελικής στρώσης.

Τα πλεονεκτήματα της ανεστραμμένης θερμομόνωσης για τη μόνωση ταράτσας

  • Η ανεστραμμένη μόνωση προσφέρει ικανοποιητικά επίπεδα θερμομόνωσης.
  • Προστασία της στεγανοποίησης από τα υπόλοιπα υλικά, με αποτέλεσμα την επίτευξη μεγάλης διάρκειας ζωής.
  • Μειώνει το κόστος της κατασκευής, εξασφαλίζοντας ταχύτερη απόσβεση της επένδυσης.