Θερμομόνωση Ταράτσας Κλασική - Συμβατική

Θερμομόνωση Ταράτσας Κλασική - Συμβατική | monosys.gr

Αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη θερμική απώλεια ενός κτιρίου γίνεται από την ταράτσα και συνεπώς η σωστή μόνωσή της είναι καίριας σημασίας. Ο συγκεκριμένος χώρος εκτίθεται στις καιρικές μεταβολές και τις ακραίες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα η επιλογή του κατάλληλου συστήματος θερμομόνωσης να καθίσταται απαραίτητη αν θέλετε να προστατεύσετε το κτίριό σας από προβλήματα στον οικοδομικό σκελετό και το εσωτερικό της κτιριακής κατασκευής, αλλά και να αναβαθμίσετε την ενεργειακή του απόδοση.

Στην εταιρεία Monosys θα βρείτε εκτός από την ανεστραμμένη θερμομόνωση ταράτσας και την κλασικού – συμβατικού τύπου θερμομόνωση ταράτσας, η οποία αποτελεί την πλέον διαδεδομένη εργασία για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας και την προστασία του από τις καιρικές - κλιματολογικές συνθήκες.

Συνιστά μια αξιόπιστη λύση, η οποία χαρακτηρίζεται από την ανθεκτικότητά της στον χρόνο και διαφέρει από την ανεστραμμένη μέθοδο ως προς τον τρόπο εφαρμογής της. Στην κλασικού τύπου θερμομόνωση ταράτσας το θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται κάτω από την στεγανοποίηση, με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να επιτυγχάνει απόλυτη πρόσφυση στην επιφάνεια της ταράτσας, και για αυτό προσφέρει τη μέγιστη δυνατή προστασία του κτιρίου σας.

Λεπτομέρειες της μεθόδου θερμομόνωσης ταράτσας μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.

Τρόπος εφαρμογής της κλασικής - συμβατικής θερμομόνωσης ταράτσας

Θερμομόνωση Ταράτσας Συμβατική | monosys.gr
 • Στάδιο 1ο : Προετοιμασία της επιφάνειας

  Η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας της ταράτσας είναι το πρώτο βήμα προτού ξεκινήσουν οποιεσδήποτε εργασίες θερμομόνωσης. Πριν την εφαρμογή, γίνεται σχολαστικός καθαρισμός όλης της επιφάνειας και ξηλώνονται τα σαθρά κονιάματα, ενώ θα πρέπει να έχετε φροντίσει εκ των προτέρων για την τοποθέτηση βάσεων κάθε είδους μηχανολογικού εξοπλισμού, π.χ. θερμοσίφωνες, κλιματιστικά, κλπ.

 • Στάδιο 2ο : Κατασκευή φράγματος για τους υδρατμούς

  Η δημιουργία ενός φράγματος υδρατμού είναι απαραίτητη, ώστε να παρεμποδίσει την διάχυση των υδρατμών προς την στρώση της θερμομόνωσης και να προστατεύσει την θερμομονωτική ιδιότητά της. Για αυτό τον σκοπό η επιφάνεια της ταράτσας επαλείφεται με ασφαλτικό γαλάκτωμα πριν ξεκινήσουν οι διεργασίες τοποθέτησης θερμομόνωσης.

 • Στάδιο 3ο : Εγκατάσταση θερμομονωτικής στρώσης

  Η τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης (Neopor γραφιτούχο) ή εξηλασμένης πολυστερινής (Dow) 5 εκατοστών ακολουθεί, προκειμένου να προστατευτούν οι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου από τις καιρικές μεταβολές και τις ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.

 • Στάδιο 4ο : Διάστρωση αφρομπετόν

  Ακολουθεί η δημιουργία αφρομπετόν, το οποίο αποτελείται από τσιμέντο, διογκωτικό υλικό, νερό και ίνες πολυπροπυλενίου, και η διάστρωσή του με ειδική πρέσα. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας στρώσης πάχους 8-12 εκ. κατά μέσο όρο, η οποία αφήνεται 72 ώρες ώστε να στεγνώσει πλήρως και να μπορέσει να ακολουθήσει η επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι Primer σε όλη την επιφάνεια. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται η κατάλληλη επιφάνεια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη πρόσφυση του ασφαλτόπανου στο υπόστρωμα και να αποφευχθεί η αποκόλλησή του.

 • Στάδιο 5ο : Θερμοσυγκόλληση του ασφαλτόπανου

  Ύστερα από την διάστρωση αφρομπετόν, έχει έρθει η ώρα για την θερμοσυγκόλληση του ασφαλτόπανου. Για τις κατασκευές μας επιλέγουμε ασφαλτόπανο (Dien SBS), βάρους 5 ή 6 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο, το οποίο διαθέτει άνω επικάλυψη ορυκτής λευκής ψηφίδας και αντοχή έως τους -20ο C. Η διαδικασία της θερμοσυγκόλλησης πραγματοποιείται με ειδικό φλόγιστρο και τα ασφαλτόπανα συγκολλούνται παράλληλα μεταξύ τους, το ένα με το άλλο, ξεκινώντας πάντα από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο σημείο.

 • Στάδιο 6ο : Ενίσχυση της στεγανοποίησης

  Αφού πραγματοποιηθεί η θερμοσυγκόλληση του ασφαλτόπανου, στόχος είναι η ενίσχυση της στεγανοποίησης στα ευαίσθητα σημεία, όπως κάγκελα, υδρορροές, πόδια ηλιακών, κλπ.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η κλασική θερμομόνωση ταράτσας

 • Επιτυγχάνει την μέγιστη προστασία από το κρύο, την ζέστη ή την υγρασία.
 • Προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό έως 60%.
 • Επιτυγχάνει απόλυτη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά.
 • Δεν επιβαρύνει και δεν καταπονεί το κτίριο, χάρη στο μικρό βάρος της (περίπου 30 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο).
 • Εγγυάται γρήγορη απόσβεση του κόστους κατασκευής.