Ενημερωτικό σημείωμα

Η μόνωση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου είναι μία ευαίσθητη και κρίσιμης σημασίας τεχνική κατασκευή. Το να γνωρίζει ένας τεχνικός, και ακόμα περισσότερο, μία τεχνική εταιρεία, την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων μονώσεων που αντέχουν στο χρόνο, είναι ζήτημα πολλών παραγόντων.

Το μεράκι του τεχνίτη, η επιθυμία του να δουλέψει εξειδικευμένα σε κάθε κατασκευή ακόμα και η γνώση και η εμπειρία του, πολλές φορές δεν αρκούν. Το πιο σημαντικό προσόν ενός ειδικού της μόνωσης είναι να γνωρίζει να εφαρμόζει ολοκληρωμένα συστήματα μονώσεων με επιστημονικό τρόπο. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι που εξασφαλίζει στον πελάτη το καλύτερο δυνατό και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Και για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο σε κάθε εφαρμογή μόνωσης να τηρούνται πρότυπα.

Στην εταιρεία MONOSYS η κάθε κατασκευή και τοποθέτηση μόνωσης γίνεται με τήρηση προτύπων κατά ΕΛΟΤ, και με πιστοποιημένα κατά ISO μονωτικά υλικά. Για αυτό το λόγο δε βασίζουμε την επιτυχία της μόνωσης του σπιτιού σας στον παράγοντα της τύχης, αλλά σε πιστοποιημένα και εγκεκριμένα συστήματα από κρατικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς.

Αυτά εξασφαλίζονται με τη γραπτή εγγύηση που σας παρέχουμε, η οποία καθορίζει την ελάχιστη αλλά και τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής της μόνωσης.

Δεν μας ενδιαφέρει να ακολουθήσουμε τακτικές άλλων κατασκευαστικών εταιρειών, που προσφέρουν εγγυήσεις με μακρά διάρκεια ενώ, στην πραγματικότητα, η διάρκεια ζωής τους είναι πολύ περιορισμένη.

Αντίθετα, μας ενδιαφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που προκύπτει μετά από συζήτηση και συνεννόηση με τον πελάτη, κι έτσι αυτό που υποσχόμαστε είναι ρεαλιστικό και εγγυημένο.

Το εταιρικό μας όραμα είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, και όχι το πρόσκαιρο κέρδος.

Μας ενδιαφέρει η μέγιστη δυνατή διάρκεια των συστημάτων μόνωσης που κατασκευάζουμε, όπως και μία ειλικρινής, ποιοτική σχέση αμοιβαίου σεβασμού με τους πελάτες μας.