Εσωτερική θερμομόνωση

Μόνωση τοίχου - Εσωτερική θερμομόνωση τοίχων

Η εσωτερική θερμομόνωση των τοίχων γίνεται σε κατακόρυφους τοίχους, δοκάρια και οροφές. Προτείνεται για τους ίδιους λόγους που γίνεται και η εξωτερική θερμομόνωση- θερμοπρόσοψη και εφαρμόζεται όταν υπάρχει πρόβλημα προσβασιμότητας της εξωτερικής τοιχοποιίας.

Τρόπος εφαρμογής της εσωτερικής θερμομόνωσης

  • Ξεκινάμε με το αλφάδιασμα της οροφής και των κατακόρυφων τοίχων, με τη χρήση laser, και στη συνέχεια δημιουργούμε μεταλλικό σκελετό.
  • Τοποθετούμε πετροβάμβακα και ορυκτοβάμβακα στο εσωτερικό του μεταλλικού σκελετού.
  • Γίνεται η εφαρμογή της γυψοσανίδας σε όλη την επιφάνεια.
  • Τέλος, ακολουθεί η τοποθέτηση ενισχυτικής γάζας στους αρμούς και γίνεται το τελικό στοκάρισμα της επιφάνειας.

Τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής θερμομόνωσης

  • Προσφέρει άμεσο αποτέλεσμα διότι η κατασκευή προηγείται από τα άλλα δομικά στοιχεία.
  • Συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και κατά 40%.
  • Επιτυγχάνεται σημαντική αισθητική αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου.
  • Εξασφαλίζει γρήγορη απόσβεση του κόστους της κατασκευής.