Στεγανοποίηση Φρεατίου Ανελκυστήρων

Στεγανοποίηση Φρεατίου Ανελκυστήρων | monosys.gr

Τα φρεάτια των ανελκυστήρων βρίσκονται πάντα στο χαμηλότερο σημείο μιας οικοδομής και κατ’ επέκταση η πιθανότητα να μπάσουν νερά είναι αυξημένη. Η εισροή του νερού στον χώρο των φρεατίων συντελεί στην καταστροφή των μεταλλικών τμημάτων του ανελκυστήρα, καθώς επίσης αυξάνει τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος αυτού ή ορισμένων μονάδων του.

Η στεγανοποίηση φρεατίου των ανελκυστήρων συνεπώς αποτελεί μια εργασία καίριας σημασίας η οποία είναι αναγκαία για να αποφευχθούν τα προαναφερθέντα προβλήματα. Η συγκεκριμένη εργασία απαιτεί λεπτομερείς χειρισμούς και εξειδικευμένες γνώσεις, για αυτό καλό θα είναι να δίνεται προσοχή κατά την επιλογή του συνεργείου που θα αναλάβει το έργο και να προτιμώνται καταρτισμένα συνεργεία με πολυετή εμπειρία.

Σε αντίθεση με τις στεγανοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε τοίχους ή ταράτσες, π.χ. στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτόπανο, η αυξημένη δυσκολία της στεγανοποίησης φρεατίου ασανσέρ οφείλεται στο γεγονός ότι τα φρεάτια είναι τοποθετημένα στο χαμηλότερο σημείο της οικοδομής, σημείο στο οποίο κατά κανόνα καταλήγουν όλα τα νερά που έρχονται σε επαφή με την οικοδομή, καθώς και στο γεγονός ότι οι μεταλλικοί οδηγοί του ανελκυστήρα στερεώνονται στα τοιχία και στο δάπεδο δημιουργώντας πιθανά σημεία διαρροής.

Τα κυριότερα βήματα της διαδικασίας στεγανοποίησης φρεατίου ανελκυστήρων παρουσιάζονται παρακάτω.

Τρόπος εφαρμογής της στεγανοποίησης φρεατίου ανελκυστήρα

  • Πριν ξεκινήσει η διαδικασία στεγανοποίησης προηγείται ο καθαρισμός όλης την επιφάνειας και η πλήρης αποκατάσταση ενδεχομένως ελαττωματικών τμημάτων του σκυροδέματος με την χρήση επισκευαστικών υλικών σταθερού όγκου.
  • Στην συνέχεια εφαρμόζεται το SIKA WATER PLUG (υπερταχύπηκτο τσιμέντο) στις ρηγματώσεις από τις οποίες υπάρχει εισροή νερού.
  • Τέλος εφαρμόζονται δύο στρώσεις τσιμεντοειδούς δύο συστατικών, με υψηλή αντοχή στις αρνητικές πιέσεις του νερού.