Θερμογραφία Κτιρίων

Η θερμογραφία αποτελεί μία μέθοδο για την απεικόνιση της θερμικής κατάστασης ενός κτιρίου. Με αυτή τη μέθοδο εντοπίζονται με ακρίβεια τα όποια θερμικά προβλήματα παρουσιάζει η κατασκευή του κτιρίου, όπως ελλιπής θερμομόνωση, εστίες υγρασίας, διαρροές υδάτων από υδραυλικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.α.

Ο θερμογραφικός έλεγχος ενός κτιρίου είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος θερμομόνωσης το οποίο εγγυάται την επίτευξη μίας minimum ενεργειακής κλάσης.

Για τη θερμογραφική απεικόνιση κτιρίων χρησιμοποιούμε ειδικές θερμοκάμερες οι οποίες μας παρέχουν ραδιομετρικές εικόνες με σαφή διακύμανση των χρωμάτων, επιτρέποντας έτσι τον άμεσο εντοπισμό των προβληματικών σημείων της κατασκευής.

Τα πλεονεκτήματα της θερμογραφίας

  • Είναι μία εξαιρετικά ασφαλής μέθοδος μέτρησης, χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο για τους ανθρώπους και τις κατασκευές
  • Παρέχει άμεσα και ακριβή αποτελέσματα αναφορικά με τις ενεργειακές απώλειες και τις εστίες υγρασίας ενός κτιρίου
  • Η απεικόνιση που παρέχει αναλύεται με απόλυτη ακρίβεια, με τη βοήθεια Η/Υ

Η εταιρεία μας παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες θερμογραφικών ελέγχων, με χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, που μας επιτρέπει την πλήρη καταγραφή της θερμικής κατάστασης ενός κτιρίου. Όλοι οι θερμογραφικοί έλεγχοι συνοδεύονται από έγγραφη αναφορά των προβλημάτων που εντοπίστηκαν, καθώς και υποδείξεις για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους.