Θερμοπρόσοψη

Εξωτερική θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη

Η θερμομόνωση ενός κτιρίου περιορίζει σημαντικά τις δαπάνες θέρμανσης (πετρέλαιο – φυσικό αέριο) τον χειμώνα, καθώς και τις δαπάνες κλιματισμού (ηλεκτρικό ρεύμα) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μειώστε τις ενεργειακές απώλειες που οφείλονται κυρίως στους τοίχους, επιλέγοντας την μέθοδο της εξωτερικής θερμομόνωσης – θερμοπρόσοψης.

Η μέθοδος της θερμοπρόσοψης ενός κτιρίου πραγματοποιείται με την τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στην εξωτερική πλευρά των κατακόρυφων τοίχων του. Προτού ωστόσο ξεκινήσει η εφαρμογή, πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικά ορισμένες παράμετροι που σχετίζονται με το κτίριο όπως τα δομικά στοιχεία του, η κλιματική ζώνη στην οποία εντάσσεται, η παλαιότητά του, καθώς και η θερμομονωτική του επάρκεια. Για τον έλεγχο της τελευταίας παραμέτρου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μέθοδο της θερμογραφίας κτιρίων η οποία θα σας υποδείξει την θερμική κατάσταση του κτιρίου.

Τρόπος εφαρμογής της εξωτερικής θερμομόνωσης - θερμοπρόσοψης

Εξωτερική θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη
 • Στάδιο 1ο: Προετοιμασία της επιφάνειας

  Ως πρώτο βήμα για την εφαρμογή θερμοπρόσοψης ορίζεται ο έλεγχος της προς μόνωση επιφάνειας, η οποία καθαρίζεται ώστε να απαλλαγεί από σκόνες, σαθρά υλικά κλπ., καθώς και ο έλεγχος της επιπεδότητας των τοίχων με την χρήση ράμματος.

 • Στάδιο 2ο: Επικόλληση θερμομονωτικών πλακών

  Ακολουθεί η επικόλληση θερμομονωτικών πλακών με την χρήση ειδικής κόλλας θερμοπρόσοψης. Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών πραγματοποιείται με την ίδια τεχνική με την οποία γίνεται το χτίσιμο ενός τοίχου, δηλαδή οι πλάκες διασταυρώνονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι κατακόρυφοι αρμοί. Στην περίπτωση που υπάρχουν κενά μεταξύ των πλακών χρησιμοποιούνται κομμάτια μονωτικού υλικού ή αφρός πολυουρεθάνης για το γέμισμά τους.

 • Στάδιο 3ο: Στήριξη

  Αφού αφήσουμε το υλικό συγκόλλησης των θερμομονωτικών πλακών να σκληρύνει για τουλάχιστον μια ημέρα, γίνεται η μηχανική στήριξη των πλακών με την χρήση ειδικών βυσμάτων, καθώς και με γωνιόκρανα και νεροσταλάκτες.

 • Στάδιο 4ο: Στρώση του επιχρίσματος

  Στην συνέχεια τοποθετείται η πρώτη στρώση του επιχρίσματος και καλύπτονται οι θερμομονωτικές πλάκες, ενώ το υαλόπλεγμα που τοποθετείται στην συνέχεια καλύπτεται και αυτό με το επίχρισμα.

 • Στάδιο 5ο:Τοποθέτηση τελικού σοβά

  Μετά το πέρας 24 ωρών και αφού τριφτεί η επιφάνεια του τοίχου ώστε να δημιουργηθεί τέλεια πρόσφυση, εφαρμόζεται μια στρώση από αστάρι μεγάλης αντοχής και τοποθετείτε ο ακρυλικός σοβάς πάχους από 1 έως 3 mm σε όλη την επιφάνεια.

Τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης - θερμοπρόσοψης

 • Επιτυγχάνεται η εξάλειψη των θερμογεφυρών.
 • Εγγυάται ταχεία απόσβεση του κόστους της κατασκευής.
 • Συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου.
 • Παρεμποδίζει την απώλεια θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο.
 • Επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας, έως και κατά 40%.