Εξωτερική θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη

Εξωτερική θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη

Η εξωτερική θερμομόνωση - θερμοπρόσοψη ενός κτιρίου γίνεται με την τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στο εξωτερικό μέρος των κατακόρυφων τοίχων. Πριν την εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης - θερμοπρόσοψης, πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας κάποιες παραμέτρους που σχετίζονται με το κτίριο, όπως τα δομικά του στοιχεία, την παλαιότητά του, τη θερμομονωτική του επάρκεια και την κλιματική ζώνη που βρίσκεται.

Τρόπος εφαρμογής της εξωτερικής θερμομόνωσης - θερμοπρόσοψης

 • Ελέγχουμε την επιπεδότητα των τοίχων, με τη χρήση ράμματος.
 • Ορίζουμε την ζώνη, η οποία εκτείνεται από το έδαφος και μέχρι ύψους 50 εκ.
 • Επικολλούμε τις θερμομονωτικές πλάκες με ειδική κόλλα θερμοπρόσοψης. Οι πλάκες αυτές διασταυρώνονται μεταξύ τους (π.χ. όπως χτίζουμε με τούβλα).
 • Αναπληρώνονται τυχόν κενά μεταξύ των πλακών, με αφρό πολυουρεθάνης, για την αποφυγή δημιουργίας θερμογέφυρας και για να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη θερμομόνωση.
 • Τοποθετούμε ειδικά βύσματα για την μηχανική στήριξη, καθώς και γωνιόκρανα και νεροσταλάκτες.
 • Ακολουθεί η πρώτη στρώση του επιχρίσματος, καλύπτωντας τις θερμομονωτικές πλάκες με οδοντωτή σπάτουλα. Τοποθετούμε το υαλόπλεγμα και το καλύπτουμε πλήρως με το επίχρισμα.
 • Με το πέρας 24 ωρών τρίβουμε την επιφάνεια, για να δημιουργήσουμε τέλεια πρόσφυση στην επιφάνεια του τοίχου, ώστε να υποδεχθεί τον ακρυλικό σοβά. Εφαρμόζουμε μία στρώση από αστάρι μεγάλης αντοχής.
 • Τέλος, ακολουθεί η στρώση του ακρυλικού σοβά σε όλη την επιφάνεια, με πάχος από 1 έως 3 mm.

Τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης - θερμοπρόσοψης

 • Πετυχαίνουμε την εξάλειψη των θερμογεφυρών.
 • Aποτρέπουμε τη διαφυγή θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο.
 • Συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, έως και κατά 40%.
 • Εξασφαλίζει τη γρήγορη απόσβεση του κόστους της κατασκευής.
 • Επιτυγχάνουμε την εξωτερική στεγάνωση των τοίχων, προς το εσωτερικό τμήμα τους.
 • Συντελεί στη μεγάλη αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου.