Ενδεικτικά έργα της εταιρείας μας

Στεγανοποίηση φρεατίων ανελκυστήρων

12/12/2018

Στεγανοποίηση ασανσέρ στο Κολωνάκι

Στεγανοποίηση φρεατίου ανελκυστήρα στο Κολωνάκι.