Στεγανοποίηση ασανσέρ στο Κολωνάκι

13/12/2018
Στεγανοποίηση ασανσέρ στο Κολωνάκι - Αρχή
Στεγανοποίηση ασανσέρ στο Κολωνάκι - Μέση Α'}
Στεγανοποίηση ασανσέρ στο Κολωνάκι - Μέση Β'}
Στεγανοποίηση ασανσέρ στο Κολωνάκι - Τέλος

Στεγανοποίηση φρεατίου ανελκυστήρα στο Κολωνάκι.