Αντικατάσταση παλαιάς στεγανοποίησης στη Σαλαμίνα

13/02/2019
Αντικατάσταση παλαιάς στεγανοποίησης στη Σαλαμίνα - Αρχή
Αντικατάσταση παλαιάς στεγανοποίησης στη Σαλαμίνα - Μέση Α'}
Αντικατάσταση παλαιάς στεγανοποίησης στη Σαλαμίνα - Μέση Β'}
Αντικατάσταση παλαιάς στεγανοποίησης στη Σαλαμίνα - Τέλος

Αντικατάσταση παλαιάς στεγανοποίησης σε οικία στη Σαλαμίνα.