Ενδεικτικά έργα της εταιρείας μας

Θερμομόνωση τοίχων - Εξωτερική (Θερμοπρόσοψη)

2/12/2019
8/01/2019

Θερμοπρόσοψη τοίχου στο Ίλιον

Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου (θερμοπρόσοψης) σε οικία στο Ίλιον.
21/12/2018

Θερμοπρόσοψη τοίχου στην Αγία Βαρβάρα

Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου (θερμοπρόσοψης) στην Αγία Βαρβάρα.
15/12/2018

Θερμοπρόσοψη τοίχου στο Μενίδι

Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχου (θερμοπρόσοψης) σε οικία στο Μενίδι.